• Persoonlijk

    Ervaren

Westers Automatisering & Consultancy BV en Westers Telecom BV stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Onze websites www.wac.nl en www.westers-telecom.nl zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten en toekomstige klanten.

Ondanks de zorg die door Westers Automatisering & Consultancy BV en Westers Telecom BV aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kunnen Westers Automatisering & Consultancy BV en Westers Telecom BV niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens op deze site. Westers Automatisering & Consultancy BV en Westers Telecom BV behouden zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Bezoekers en/of gebruikers van de sites www.wac.nl en www.westers-telecom.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door de Westers Automatisering & Consultancy BV en Westers Telecom BV aangeboden informatie.

Gezien het grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst op het internet, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is.

Westers Automatisering & Consultancy BV en Westers Telecom BV kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door derden. Westers Automatisering & Consultancy BV en Westers Telecom BV zijn niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.